Các hàm xử lý chuỗi trong php

18/04/2017 00:35:25
CÔNG TY TNHH XJK
Các hàm xử lý chuỗi trong php
5 | 1 đánh giá
Các hàm xử lý chuỗi trong php
Đăng bởi: XJK

Chuỗi trong PHP là một dãy các kí tự ASCII. Khác với C chuỗi trong PHP không có ký tự kết thúc, chiều dài của chuỗi không giới hạn,… Việc xử lí chuỗi, làm việc với chuỗi trong PHP rất quan trọng vì dữ liệu hiển thị trên trang web đa phần là ở dạng chuỗi. Vì vậy nắm vững và xử lí nhuần nhuyễn chuỗi sẽ giúp việc học, làm việc với PHP của bạn thuận lợi hơn.Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về các hàm xử lý chuỗi trong ngôn ngữ PHP.

các hàm xử lý chuỗi trong php

Các hàm xử lý chuỗi (string) trong php:

  1. Lấy chiều dài của một chuỗi strlen()

PHP có một hàm được xác định để lấy chiều dài của 1 chuỗi . Hàm strlen() hiển thị độ dài của chuỗi bất kỳ. Được sử dụng thường xuyên khi muốn giới hạn chiều dài chuỗi nhập vào

Cú pháp của hàm strlen():

Strlen(string);

Ví dụ:

<?php echo strlen(“XJK Company”); ?>// Trả về chiều dài của chuỗi

Kết quả trên màng hình sẽ là:

11

  1. Đếm số từ trong 1 chuỗi Str_word_count()​

Str_word_count() là hàm xác định số từ trong 1 chuỗi bất kỳ . Hàm này hữu ích trong việc xác nhận các trường đầu vào.

Cú pháp hàm Str_word_count()

Str_word_count(string)

Ví dụ

<?php str_word_count(“XJK Company”); ?>

Kết quả hiển thị trên màng hình:

2

  1. Đảo ngược 1 chuỗi Strrev()

Hàm Strrev() cho phép chúng ta đảo ngược vị trí của các ký tự trong 1 chuỗi bất kỳ.

Cú pháp của hàm Strrev()

Strrev(string);

Ví dụ về hàm Strrev():

<?php echo strrev(“Welcome to XJK Company”); ?>

Kết quả hiện thị trên màng hình:

ynapmoC KJX ot emocleW

  1. Tìm văn bản trong một chuỗi Strpos ()

Hàm Strpos () cho phép tìm kiếm vị trí xuất hiện của văn bản đặc biệt trong một chuỗi. Nó hoạt động đơn giản bằng cách kết hợp văn bản cụ thể trong một chuỗi. Nếu được tìm thấy, thì nó sẽ trả về vị trí cụ thể. Nếu không tìm thấy trả về “false”. Hàm Strops () được sử dụng phổ biến nhất trong xác nhận các trường đầu vào như email.

Cú pháp của hàm Strpos ()

Strpos(String,text);

Ví dụ về hàm Strpos ():

<?php echo strpos(“Welcome to XJK Company”,”XJK”); ?>

Kết quả hiển thị trên màng hình:

11

  1. Thay thế văn bản trong một chuỗi Str_replace ()

Hàm Str_replace () được sử dụng để thay thế văn bản cụ thể trong một chuỗi.

Cú pháp sử dụng của hàm Str_replace ()

Str_replace(string to be replaced,text,string)

Ví dụ về hàm Str_replace ():

<?php echo str_replace(”World”,”dude”,”Hello World”); ?>

Kết quả hiển thị trên màng hình:

Hello dude

  1. Chuyển đổi chữ thường sang tiêu đề Ucwords ()

 Hàm Ucwords () được sử dụng để chuyển đổi chữ cái đầu tiên của mỗi từ thành ký tự hoa (viết hoa).

Cú pháp sử dụng hàm Hàm Ucwords ()

Ucwords(string)

Ví dụ về hàm Hàm Ucwords ():

<?php echo ucwords(“welcome to the php world”); ?>

Kết quả hiển thị trên màng hình:

Welcome To The Php World

  1. Chuyển đổi chuỗi sang chữ in hoa strtoupper ()

Hàm strtoupper () được sử dụng để chuyển đổi toàn bộ chuỗi thành chuỗi viết hoa.

Cú pháp sử dụng hàm strtoupper ()

Strtoupper(string);

Ví dụ về hàm strtoupper ():

<?php echo strtoupper(“Thiết kế website tại quận 12”); ?>

Kết quả hiển thị trên màng hình:

THIẾT KẾ WWEBSITE TẠI QUẬN 12

  1. Chuyển đổi chuỗi sang chữ thường strtolower ()

Hàm strtolower () được sử dụng để chuyển một chuỗi thành chữ thường.

Cú pháp sử dụng hàm strtolower () 

Strtolower(string)

Ví dụ về cách sử dụng hàm strtolower ():

<?php echo strtolower(“THIẾT KẾ WEBSITE TẠI QUẬN 12”);

Kết quả hiển thị trên màng hình:

thiết kế website tại quận 12

9. Lặp lại một chuỗi với hàm Hàm Str_repeat()

Hàm Str_repeat() dùng để lặp lại chuỗi một số lần cụ thể.

Cú pháp của hàm Hàm Str_repeat()

Str_repeat(string,repeat)

Ví dụ về cách sử dụng hàm Hàm Str_repeat()

<?php echo str_repeat(“thiết kế web ”,5); ?>

Kết quả hiển thị trên mang hình:

thiết kế web thiết kế web thiết kế web thiết kế web thiết kế web

10. So sánh các chuỗi với hàm strcmp ()

Bạn có thể so sánh hai chuỗi bằng cách sử dụng strcmp (). Nếu chuỗi 1 lớn hơn chuỗi 2 thì nó sẽ trả về lớn hơn 0. Nếu chuỗi 1 nhỏ hơn chuỗi 2 thì nó trả về nhỏ hơn 0. Trả về 0, nếu các chuỗi bằng nhau.

Cú pháp sử dụng hàm strcmp ()

Strcmp(string1,string2)

Ví dụ về cách sử dụng hàm strcmp ():

<?php echo strcmp(“thiết kế website”,”THIẾT KẾ WEBSITE”); ?>

<?php echo strcmp(“thiết kế web giá rẻ”,”thiết kế web giá rẻ”); ?>

<?php echo strcmp(“thiết kế web giá rẻ”,”thiết kế website giá rẻ”); ?>

Kết quả hiển thị trên màng hình:

1

0

-1

11. Hiển thị 1 phần của chuỗi với hàm substr ()

Hàm substr (), bạn có thể hiển thị hoặc trích xuất một chuỗi từ một vị trí cụ thể.

Cú pháp sử dụng hàm substr ()

Substr(string,start,length)

Ví dụ về cách sử dụng hàm substr ():

<?php echo substr(“Welcome to XJK Company”,0,10); ?>

Kết quả hiển thị trên màng hình:

Welcome to

12. Xóa lý tự khoảng trắng trong chuỗi với hàm  trim ()

Hàm trim () được dành riêng để loại bỏ không gian trắng và các ký tự được xác định trước từ cả hai mặt của một chuỗi.

Cú pháp sử dụng của hàm  trim ()

Trim(string,charlist)

Ví dụ về cách sử dụng hàm  trim ():

<?php $str=”Thiết kế website giá rẻ!”;

Echo $str.”<br>”;

Echo trim($str,”site!”);

?>

Kết quả hiển thị trên màng hình:

Thiết kế website giá rẻ!

Thiết kế web giá rẻ!

Trong hướng dẫn này, chúng ta đã học được các hàm xử lý chuỗi PHP phổ biến nhất. Mình hy vọng bài viết này sẽ có ích cho các bạn đang học PHP cũng như các lập trình viên PHP muốn củng cố lại kiến thức của mình. Các bạn nhớ theo dõi loạt bài viết của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo.


Công ty TNHH XJK

CÔNG TY TNHH XJK
Trụ sở: 29A, Ðường Số 3, Phường 16, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
P.Giao dịch: 54/5 Đường Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Tp.HCM
Điện thoại: 028.7308.2839

Fanpage Công ty TNHH XJK

Designed by: Giải pháp kinh doanh trực tuyến